Làm thế nào để nộp đơn khiếu nại DMCA?

Hầu hết các ứng dụng trên APKzest đều được phân phối miễn phí, nhưng vẫn có một số ứng dụng mà nhà phát triển và chủ sở hữu coi là không được phép phân phối bên ngoài Cửa hàng Google Play. Nếu ứng dụng của bạn thuộc danh mục này và bạn muốn điền đơn khiếu nại DMCA, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.

Sau khi bạn điền đơn khiếu nại và gửi để sử dụng, chúng tôi sẽ xóa ngay nội dung được yêu cầu. Bạn có thể gửi khiếu nại của mình đến contact-at-apkzest.com (thay đổi -at- bằng @).