Về chúng tôi - APKzest

Tại APKzest, chúng tôi nỗ lực kết nối các nhà phát triển ứng dụng và trò chơi độc lập và nổi tiếng với hàng triệu người sử dụng thiết bị Android.

Chúng tôi muốn kết nối mọi người từ khắp nơi trên thế giới và cho phép họ tải xuống ứng dụng mà họ chọn.