1SEAL - Quản lý công việc hiệu quả APK

  • v1.0.0+7
  • By:
1SEAL - Quản lý công việc hiệu quả APK icon

1SEAL is the application to support business development partners of VinShop.

1SEAL - Quản lý công việc hiệu quả for Android is a hang app specially designed to be fully-featured kinh app.1SEAL là ứng dụng hỗ trợ đối tác phát triển kinh doanh của VinShop được phát triển bởi tập đoàn One Mount Group.Ngoài ra, 1SEAL cung cấp báo cáo KPI chi tiết được cập nhật liên tục giúp đối tác kinh doanh dễ dàng tối ưu công việc của mình nhằm đạt chỉ tiêu doanh số nhanh nhất.

Key features

Related: KiotViet Café Nhà hàng: Phần mềm quản lý Bar-Café-Nhà hàng: Quản lý phòng/bàn/bếp, Nhận gọi món, In bill

Related: Xin Xăm Quan Âm: Mẹ phật quan âm độ mạng - Xây dựng phong tục xin xăm truyền thống.

A killer hang app by Vingroup Joint Stock Company

Vingroup Joint Stock Company has put efforts and engineered a sophisticated giup software. What makes it successful? It is easy for a solid productivity app with built-in nhan features.


Download from Google Play Store
1SEAL---Quản-lý-công-việc-hiệu-quả.apk Fast Download APK v1.0.0+7 - 28M

Send DMCA report