1MIC APK

  • v1.0.8
  • By:
1MIC APK icon

1MIC - Work Management Platform

1MIC for Android is a nhom app specially designed to be fully-featured management app.1MIC là điểm hội tụ các nền tảng, hệ thống làm việc, điều hành, tác nghiệp cho công chức, viên chức, người lao động của một cơ quan, tổ chức. Các tính năng chính: Bảng tin, Hoạt động nhóm, Trung tâm thông báo cũng như khả năng tích hợp các ứng dụng khác.

Key features

Related: Divvy: The first free, fully-automated spend and expense management platform.

Related: WorQ: WorQ is a mobile Workforce management platform

A killer nhom app by Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông

Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông has put efforts and engineered a sophisticated platform software. What makes it successful? It is easy for a solid business app with built-in features.


Download from Google Play Store
1MIC.apk Fast Download APK v1.0.8 - 1.4 Mb

Send DMCA report